3 juli 2016

Badvattnets kvalité - Sandviken

Havs och vattenmyndigheten tar regelbundet prover för att kolla vattenkvaliteten på badplatser runt landet. För Sandvikens del så har man efter provtagning kunnat konstatera att vattnet är av "utmärkt kvalitet".

Likadant betyg i "grannviken" Västra Torsö


Däremot går man ut med en direkt avrådan från att bada i Hällevik efter att ha uppmätt höga halter av e. coli bakterier